Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @


Jsem
šikulka

Jsem šikulka


ZÁJMOVÉ KROUŽKY A NADSTANDARDY V „DUZE“
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21:

  Hýbánky pro děti od 4 let - hrátky s pohybem, dechem a relaxací pod vedením lektorky Libuše Holečkové bude probíhat každou středu od 14.30 hodin do 15.30 hodin.
Hýbánky pro děti do 4 let s rodiči - každou středu od 15.45 hodin do 16.45 hodin.
Začínáme od 9. 9. 2020.
Platby budou spláceny pololetně bezhotovostně přímo lektorce nebo v hotovosti (po domluvě).
Nabídka pro dospělé s p. Libuší Holečkovou - začátek kurzů od 9. 9.2020:

Jóga - začátečníci - středa 17.00-18.15 hod.
Jóga - pokročilí - středa 18.30-19.15 hod.
  Tanec- středa 19.30-20.30 hod.

V případě zájmu proveďte online rezervaci: libuse-holeckova.webnode.cz

Jóga pro dospělé s p. Olgou Korousovou - úterý od 17.30 - 18.30 hod.

Rehabilitační cvičení pro dospělé
s p. Vladimírou Brabcovou - čtvrtek od 18.00 - 19.00 hodin.ACT - akrální koaktivační terapie ve skupinách s p. Radkou Lečovou-Prosserovou
- pondělí a pátek vždy od 18.00 - 20.00 hod.


  POKRAČUJEME V TĚCHTO AKTIVITÁCH:

„HBITÝ JAZÝČEK“

  Kroužek logopedické prevence "Hbitý jazýček"  se schází každý čtvrtek od 15.00
do 15.30 hodin
pod vedením pí. učitelek Jitky Nejedlé a Jany Turkové
(určené skupinky dětí se budou střídat po čtrnácti dnech).
Osvědčená spolupráce s klinickým logopedem Mgr. Ladou Hajžmanovou ze Strakonic bude i nadále pokračovat pravidelnými návštěvami u nás na zařízení, popř. v ambulanci paní Mgr. Hajžmanové ve Strakonicích.
Začínáme od 1. 10. 2020.

 

„DUHÁČEK“

   

Zaštiťuje vskutku „duhové“ (pestré) činnosti. Je kroužkem pěveckým a hudebně pohybovým (s prvky dramatické výchovy a recitačními aktivitami). Přednostně uvítá starší předškolní děti, ale i děti mladší, které mají rády muziku, zpěv, tanec, divadlo, básničky. Duháček v průběhu roku vystupuje pro seniory v místním penziónu v době adventní, velikonoční, v kulturním domě pro maminky, ale i ve své škole pro kamarády a jejich paní učitelky…
  Schází se odpoledne každé úterý od 15.30 – 16.00 hodin na třídě Ovečky
pod vedením učitelek Vlasty Kateřiny Čaplové a Jaroslavy Panuškové.
Začínáme 6. 10. 2020.